Chinatown Travel

Chinatown
 

Chinatown Travel

ทัวร์จีน Chinatown
ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีนเส้นทางอื่น
 
 
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
 

 

Information

ข้อมูลจีนทั่วไป
วีซ่าจีน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เช็คอุณหภูมิในประเทศจีน
เช็คอุณหภูมิในประเทศไทย
 

 

โปรโมชั่น ไชน่า ทาว์น

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว- เซี่ยงไฮ้ –ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว- เซี่ยงไฮ้ –ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 19-24 ก.พ. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว-เกาะผู่ถ่อซาน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว-เกาะผู่ถ่อซาน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 19-24 ก.พ. 58
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-SNOW WORLD- หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-SNOW WORLD- หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

วันที่ 22-26 ม.ค. 58
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 4-8 ก.พ. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-นั่งสามล้อ-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-นั่งสามล้อ-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

วันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค./4-8 มี.ค. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สวนสตอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สวนสตอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

วันที่ 11-15,18-22 มี.ค.
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 22-27 ม.ค. 58
ราคา 36,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) Cool!!! ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow World-หลงชิงเสีย 5 วัน 4 คืน (TG)

เดือน ก.พ. 58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) Shock Price!! ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) Shock Price!! ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

เดือน มี.ค. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) เชียงใหม่-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA) ทัวร์จีน (GH) เชียงใหม่-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 19-23 มี.ค. 58
ราคา 21,900.- บาท
ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-15 / 25-29 มี.ค. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)

ทัวร์จีน (GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 23,900-26,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 21-25 ม.ค./28 ม.ค.-01 ก.พ. 58
วันที่ 11-15 มี.ค./25-29 มี.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 27 ม.ค.–01 ก.พ. 58
วันที่ 17-22/ 24-29 มี.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 19-24 ก.พ. 58
ราคา 28,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 20-25 ม.ค. / 27 ม.ค.-01 ก.พ. 58
วันที่ 03-08 / 10-15 ก.พ. 58
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 25-30 ม.ค./08-13ก.พ. 58
วันที่ 08-13 มี.ค. 58
ราคา 32,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน (3K)

ทัวร์สิงคโปร์ Chill chill Singapore !!! 3 วัน 2 คืน (3K)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 16,900-20,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน (3K)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน (3K)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 19,900-20,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน (SQ)

วันที่ 14-16 ก.พ. 58
ราคา 22,900 บาท

แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน โรงแรม+รถรับ-ส่ง

แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน โรงแรม+รถรับ-ส่ง

ราคาเริ่มต้น 4,500.- บาท

แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน โรงแรม+รถรับ-ส่ง

แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (โรงแรม+รถรับ-ส่ง)

ราคาเริ่มต้น 2,900 บาท

 

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 23 -26 ม.ค.30 ม.ค.- 02 ก.พ. 58
วันที่ 06-09 ก.พ.,27 ก.พ.- 02 มี.ค. 58
วันที่ 06-09 มี.ค.,13-16 มี.ค.,20-23 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท


(GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

(HD) แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางทุกวันตั้งแต่วันที่ 04 ม.ค. – 14 มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

เดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มกราคม ถึง 14 มีนาคม 2558
ราคาเริ่มต้น 10,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ธันวาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 4,500.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (OX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (OX)

วันที่ 25-28 ม.ค. 58
ราคา 12,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (RJ)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (RJ)

เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 04 ถึง 31 มกราคม 2558
ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

เดือน ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

 

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

เดือน ธ.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน (CX706,CX709)

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน (CX706,CX709)

เดือน ธ.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- Lei Yue Mun 3 วัน 2 คืน (RJ)

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- Lei Yue Mun 3 วัน 2 คืน (RJ)

เดินทาง ม.ค.-ก.พ. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์เขมร นครวัต–นครธม 3 วัน (PG) ต.ค.57-ม.ค.58 9,900

ทัวร์เขมร นครวัต–นครธม 3 วัน (PG)

ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 57 – ม.ค. 58 (ยกเว้นวันที่ 25 ธ.ค. 57 – 01 ม.ค. 58)
กรุ๊ป 2 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ราคา 9,900.- บาท

 

 

ทัวร์เขมร นครวัต–นครธม 3 วัน (รถ) ธ.ค.57-ม.ค.58 5,900

ทัวร์เขมร นครวัต–นครธม 3 วัน (รถ)

วันที่ 19 – 21 // 26 – 28 ธ.ค. 57
วันที่ 9 – 11 // 16 – 17 // 23 – 25 ม.ค. 58
ราคา 5,900.- บาท

แพคเกจทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน (PG)

แพคเกจทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน (PG)

2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย
ราคา 18,900 บาท

แพคเกจทัวร์เขมร นครวัต-นครธม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (PG)

แพคเกจทัวร์เขมร นครวัต-นครธม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (PG)

2 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์พม่า (HD) พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

วันที่ 23-25 ม.ค. ,13-15 ก.พ. 58
ราคา 14,900.- บาท

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 13,900 บาท

แพคเกจทัวร์ เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

ราคา 7,200.- บาท

แพคเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV)

ราคา 9,200.- บาท

ทัวร์ลาว (GH) หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (TG)

วันที่ 02-04 / 17-19 ม.ค. / 20-22 ก.พ. / 03-05 มี.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 24-26 ม.ค./31 ม.ค. - 02 ก.พ. 58 ร
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 06-08 / 07-09 ก.พ. / 06-08 / 07-09 / 27-29 / 28-30 มี.ค. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (QR)

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (QR)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

(GH) เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-วุงเตา-กู๋จี 4 วัน 3 คืน (VJ)

(GH) เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-วุงเตา-กู๋จี 4 วัน 3 คืน (VJ)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 13,900.- บาท

   

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Big Pro Hanriver 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เกาหลี Big Pro Hanriver 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ :03-07 มี.ค.58 (วันหยุดมาฆบูชา)
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ :04-08/11-15/13-17/18-22/20-24/25-29/27-31 มี.ค.58
ราคา 23,900.- บาท

 

ทัวร์เกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ :03-07 มี.ค.58 (วันหยุดมาฆบูชา)
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ :04-08/11-15/13-17/20-24/25-29/27-31 มี.ค.58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Full Option Ski Resort 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Full Option Ski Resort 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 28 ม.ค.–01 ก.พ.58 /06-10/11-15/12-16/27ก.พ.-03 มี.ค. 58
ราคา 30,900. - บาท

วันที่ 19-23ก.พ. 58 (ช่วงวันตรุษจีน)
ราคา 31,900. - บาท

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Ice Festival Hwacheon 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Ice Festival Hwacheon 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 09-13/16-20/23-27 ม.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Joyful Ski & Snow 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Joyful Ski & Snow 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ./06-10/11-15/12-16/27ก.พ.-03มี.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" RE SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

(GH) GOOD MORNING TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 10-14,17-21,22-26 ม.ค.
วันที่ 29 ม.ค. -02 ก.พ., 31 ม.ค.– 04 ก.พ.
ราคา 36,900.- บาท

 

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" RE SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

(GH) GOOD MORNING TOKYO-OSAKA SNOW 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 07–11,09–13,14–18,16–20 ม.ค. 58
วันที่ 28 ม.ค.– 01 ก.พ., 30 ม.ค.–03 ก.พ. 58
ราคา 38,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" RE SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" RE SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

วันที่ 28 มี.ค-2 เม.ย. 58
ราคา 47,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" RE SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) TOKYO-OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" RE SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) TOKYO-OSAKA

เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 58
ราคา 49,000-51,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Day Flight (6 Days 4 NIGHT) OSAKA-TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Day Flight (6 Days 4 NIGHT) OSAKA-TOKYO

เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 58
ราคา 51,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 3 NIGHT) OSAKA-TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 3 NIGHT) OSAKA-TOKYO

วันที่ 24-29 มี.ค.,3-8 เม.ย. 58
ราคา 47,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 4 NIGHT) – 1 OSAKA-TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Night Flight (6 Days 4 NIGHT) – 1 OSAKA-TOKYO

วันที่ 29 มี.ค.-3 เม.ย. 58
ราคา 49,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) – 2 OSAKA –TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) "SAKURA" SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) – 2 OSAKA –TOKYO

วันที่ 5-11 เม.ย. 58
ราคา 51,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE (4 NIGHT) TOKYO-OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE (4 NIGHT) TOKYO-OSAKA

เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 58
ราคา 59,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU Night Flight (6 Day 3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU Night Flight (6 Day 3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

เดือน มี.ค. 58
ราคา 46,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) TOKYO-OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) TOKYO-OSAKA

เดือน เม.ย. 58
ราคา 51,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-โยโกฮาม่า 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING HONSHU Night Fight (6 Days 3 NIGHT) OSAKA-TOKYO

วันที่ 4-9 มี.ค,20-25 มี.ค. 58
ราคา 46,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) OSAKA-TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING HONSHU Night Flight (7 Days 4 NIGHT) OSAKA-TOKYO

วันที่ 18-24 เม.ย. 58
ราคา 51,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING TAKAYAMA (5 Days 3 NIGHT)

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING TAKAYAMA (5 Days 3 NIGHT)

วันที่ 26-30 มี.ค. 58
ราคา 51,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING TAKAYAMA (6 Days 4 NIGHT)

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING TAKAYAMA (6 Days 4 NIGHT)

วันที่ 24 มีค.-1 เม.ย. 58
ราคา 48,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WINTER HOKKAIDO (5 Days 3 NIGHT)

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WINTER HOKKAIDO (5 Days 3 NIGHT)

วันที่ 21-25 มี.ค. 58
ราคา 49,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WINTER HOKKAIDO (6 Days 4 NIGHT)

ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WINTER HOKKAIDO (6 Days 4 NIGHT)

วันที่ 26-30 มี.ค 58
ราคา 51,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 09-13,16-20,23-27 ม.ค., 30 ม.ค.–03 ก.พ. 58
ราคา 37,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 14-19,21-26 ม.ค., 28 ม.ค.–02 ก.พ. 58
ราคา 38,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 09-14,16-21,23-28 ม.ค., 30 ม.ค.–04 ก.พ. 58
ราคา 47,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-C [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-C [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 13-18,21-26 ม.ค., 27 ม.ค.–01 ก.พ. 58
ราคา 49,900.- บาท

ญี่ปุ่น TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER 5 วัน 3 คืน (JL)

ญี่ปุ่น TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER 5 วัน 3 คืน (JL)

วันที่ 07–11,14 –18,21–25 ม.ค. 58
วันที่ 28 ม.ค.–01 ก.พ. 58
ราคา 35,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ENJOY OSAKA-TOKYO [USJ+HARRY] 6 วัน 3 คืน (JL)

วันที่ 13-18,20-25 ม.ค./27 ม.ค.-1 ก.พ. 58
ราคา 42,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HOKKAIDO SNOW MOBILE 6 วัน 4 คืน (TG)

เดินทาง ม.ค.-ก.พ. 57
ราคา 47,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) LOVELY KYUSHU 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 14-18 ม.ค./28 ม.ค.-1 ก.พ. 58
ราคา 30,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TAKAYAMA KYOTO WINTER 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 13-18,20-25 ม.ค./27 ม.ค.-1 ก.พ. 58
ราคา 42,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOHOKU-SENDAI SKI & SNOW MONSTER 7 วัน 4 คืน (JL)

วันที่ 7-13,13-19 ม.ค./27 ม.ค.-2 ก.พ. 58
ราคา 57,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOTTORI HIROSHIMA 6 วัน 4 คืน (JL)

วันที่ 16-21 ม.ค./30 ม.ค.-4 ก.พ. 58
ราคา 45,900.- บาท

   

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 06-10,13-17, 20-24 ก.พ. 58
วันที่ 27 ก.พ. – 03 มี.ค.58
ราคา 39,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 04-09,11-16,18-23 ก.พ. 58
วันที่ 25 ก.พ.-02 มี.ค. 58
ราคา 40,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN [A] โตเกียว-โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 6-11,13-18,19-24,20-25 ก.พ. 58
วันที่ 27 ก.พ.-4 มี.ค. 58
ราคา 43,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 6-11,13-18,19-24 ก.พ. 58
ราคา 47,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-C [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 3-8,10-15,17-22 ก.พ. 58
วันที่ 24 ก.พ.-1 มี.ค. 58
ราคา 49,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER 5 วัน 3 คืน (JL)

วันที่ 6-10,13-17,18-22 ก.พ. 58
วันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค. 58
ราคา 36,900.- บาท

ทัวร์เกาหลี JEJU HOT PROMOTION SPRING 5 วัน 3 คืน (ZE)

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Ice Festival Hwacheon 2015- B 5 วัน 3 คืน (OZ)

วันที่ 23-27 ม.ค. 58
ราคา 27,900.- บาท

ทัวร์เกาหลี JEJU HOT PROMOTION SPRING 5 วัน 3 คืน (ZE)

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Soraksan Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 02 - 06/03 – 07 เม.ย.58 (ช่วงวันหยุดจักรี)
ราคา 34,900.- บาท

วันที่ 24 -28 เม.ย. 58
ราคา 32,900.- บาท

วันที่ 28เม.ย.-03พ.ค. 58 (ช่วงวันหยุดแรงงานแห่งชาติ)
ราคา 34,900.- บาท

ทัวร์เกาหลี JEJU HOT PROMOTION SPRING 5 วัน 3 คืน (ZE)

ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Yeouido Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 08 -12 เม.ย. 58
ราคา 32,900.- บาท

วันที่ 09 -13 เม.ย. 58
ราคา 37,900.- บาท

วันที่ 10-14/11-15/12 -16 เม.ย. 58 (ช่วงวันหยุดสงกรานต์)
ราคา 42,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HOKKAIDO SKI SNOW FEST & DRIFT ICE WALK 8 วัน 5 คืน (JL)

วันที่ 5-12 ก.พ. 58
ราคา 73,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HOKKAIDO SKI SNOW FEST & ICE BREAKER 7 วัน 4 คืน (JL)

วันที่ 3-9 ก.พ. 58
ราคา 68,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HOKKAIDO SNOW CANDLE FEST & ICE BREAKER 7 วัน 5 คืน–บินเช้า (JL)

วันที่ 6-12 ก.พ. 58
ราคา 69,900.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HOKKAIDO SNOW FESTIVAL & OTARU LIGTH PATH 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ ก.พ. 58
ราคา 64,900.- บาท

   

 

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-SNOW WORLD- หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-SNOW WORLD- หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

วันที่ 22-26 ม.ค. 58
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 4-8 ก.พ. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-นั่งสามล้อ-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-นั่งสามล้อ-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

วันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค./4-8 มี.ค. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สวนสตอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สวนสตอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน (CA) พัก 4 ดาว

วันที่ 11-15,18-22 มี.ค.
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 22-27 ม.ค. 58
ราคา 36,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) Cool!!! ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow World-หลงชิงเสีย 5 วัน 4 คืน (TG)

เดือน ก.พ. 58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) Shock Price!! ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) Shock Price!! ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

เดือน มี.ค. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) เเชียงใหม่-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA) ทัวร์จีน (GH) เเชียงใหม่-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 19-23 มี.ค. 58
ราคา 21,900.- บาท
ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-15 / 25-29 มี.ค. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เชียงใหม่-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow World 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 22-26/29 ม.ค.-02 ก.พ. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow world-หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ. 58
วันที่ 05-09 ก.พ. 58
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 18-22 ก.พ. 58
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) ภูเก็ต-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow world-หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 21-25 ม.ค./11-15 ก.พ. 58
ราคา 21,900.- บาท

   

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว- เซี่ยงไฮ้ –ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว- เซี่ยงไฮ้ –ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 19-24 ก.พ. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว-เกาะผู่ถ่อซาน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน (GH) เหมาลำ-อู๋ซี-หังโจว-เกาะผู่ถ่อซาน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 19-24 ก.พ. 58
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์จีน (GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 21-25 ม.ค./28 ม.ค.-01 ก.พ. 58
วันที่ 11-15 มี.ค./25-29 มี.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

   

 

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)

ทัวร์จีน (GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 23,900-26,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)

 

   

 

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 27 ม.ค.–01 ก.พ. 58
วันที่ 17-22/ 24-29 มี.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 19-24 ก.พ. 58
ราคา 28,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน (GH) เฉินตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ภูเขาซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 20-25 ม.ค. / 27 ม.ค.-01 ก.พ. 58
วันที่ 03-08 / 10-15 ก.พ. 58
ราคา 29,900.- บาท

   

 

ทัวร์กุ้ยหลิน

วันที่ 10-15 ก.ย. 56

ทัวร์จีน (GH) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 15-20 / 22 -27 ม.ค. 58
วันที่ 05-10 ก.พ. 58 / 12-17 มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

   

 

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน (GH) กวางเจา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-YANYU SHOW 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 20-25 /27 ม.ค. – 01 ก.พ. 58
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 10-15 ก.พ. 58
ราคา 32,900.- บาท

วันที่ 10-15 / 17-22 / 24-29 มี.ค. 58
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) กวางเจา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 30 ม.ค. – 04 ก.พ./13-18 มี.ค. 58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์เหมยลี่เซียงซี 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 21-25 ม.ค./28 ม.ค.–01 ก.พ. 58
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 04-08 ก.พ. 58
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 11-15/18-22/25-29 มี.ค. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน (GH) บินตรง ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-โชว์เหมยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 23-28 ม.ค. / 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 58
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 20-25 ก.พ./06-11 มี.ค. 58
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 13-18/20-25 มี.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท

   

 

ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน (GH) ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 16-21/22-27 ม.ค. 58
วันที่ 29 ม.ค.-03 ก.พ./05-10 ก.พ. 58
ราคา 39,900.- บาท

วันที่ 19-24 ก.พ. 58 (ตรุษจีน)
ราคา 40,900.- บาท

   

 

ทัวร์ซีอาน

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 25-30 ม.ค./08-13ก.พ. 58
วันที่ 08-13 มี.ค. 58
ราคา 32,900 บาท

   

 

ทัวร์จีนเส้นทางอื่นๆ

 

ทัวร์จีน (GH) บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 21-25 ม.ค./11-15 ก.พ. 58
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 20-24 ก.พ. 58 (ตรุษจีน)
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 11-15/18-22 มี.ค. 58
ราคา 28,900.- บาท

 

ทัวร์จีน (GH) ซัวเถา-แต้จิ๋ว-นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (CZ)

วันที่ 21-25 ม.ค. 58
ราคา 21,900.- บาท

   

 

สุดคุ้มไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ

   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 23 -26 ม.ค.30 ม.ค.- 02 ก.พ. 58
วันที่ 06-09 ก.พ.,27 ก.พ.- 02 มี.ค. 58
วันที่ 06-09 มี.ค.,13-16 มี.ค.,20-23 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท


(GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

(HD) แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางทุกวันตั้งแต่วันที่ 04 ม.ค. – 14 มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

เดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มกราคม ถึง 14 มีนาคม 2558
ราคาเริ่มต้น 10,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ธันวาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 4,500.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (OX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (OX)

วันที่ 25-28 ม.ค. 58
ราคา 12,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (RJ)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (RJ)

เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 04 ถึง 31 มกราคม 2558
ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

เดือน ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

 

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

(HD) ฮ่องกง -ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

เดือน ธ.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน (CX706,CX709)

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน (CX706,CX709)

เดือน ธ.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- Lei Yue Mun 3 วัน 2 คืน (RJ)

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- Lei Yue Mun 3 วัน 2 คืน (RJ)

เดินทาง ม.ค.-ก.พ. 58
ราคา 16,900.- บาท

(HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- Lei Yue Mun 3 วัน 2 คืน (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท

   

 

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11-18 เม.ย.
ราคา 55,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-15 เม.ย. 58
ราคา 45,900.- บาท

(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (CI)

(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (CI)

วันที่ 28 ม.ค. – 02 ก.พ. 58
วันที่ 11 – 16 ก.พ., 25 ก.พ. – 02 มี.ค. 58
วันที่ 04 – 09 มี.ค. 58
ราคา 38,900 บาท

(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 58
วันที่ 11 – 15 ก.พ., 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 58
วันที่ 04 – 08,11-15,18-22,25-29 มี.ค. 58
ราคา 34,900 บาท

(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ใต้หวัน (GH) ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคา 34,900.- บาท

   

 

 

 

 

 

Chinatown Travel

  ทัวร์จีน | บริษัททัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | China Town Travel | ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์เฉินตู ทัวร์จางเจียเจี้ย
 
 

บริษัท ไชน่า ทาวน์ ทราเวล จำกัด Chinatown Travel
168/19 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว71) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-530-6400 แฟกส์ : 02-538-6100
www.chinatown.co.th E-mail : info@chinatown.co.th